top of page

תקנון
Terms and Conditions

 1. האתר הינו אתר מכירות המהווה חנות וירטואלית אשר הוקם ומופעל על ידי - DeepBlue דיפבלו גלשנים- CALMA (להלן “דיפ-בלו”)

 2. רכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. תנאים אילו מהווים הסכם מחייב בין הגולש לדיפ-בלו.

 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או הזמנה ו/או רכישה אשר יעשו על ידי הגולש ויהוו את הבסיס המשפטי לכל התקשרות, רכישה ו/או דיון בין הגולש לאתר והגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכת הגולש להוראות התקנון ולפיכך לא תתקבל כל טענה מצד הגולש אשר עניינה פעולה שלא בהתאם לתקנון.

 4. רישומי המחשב של דיפ-בלו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה מוחלטת לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

 5. דיפ-בלו רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, כאשר תחולת התקנון החדש תהא מיום פרסומו ולאילך.

 6. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 7. הגולש מצהיר כי הינו בגיר אשר מלאו לו 18שנה וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס או צד ג’.

 8. רשאים לרכוש מוצרים, כל אדם פרטי הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר.

 9. הרכישה תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינ”ל.

 10. דיפ-בלו רשאית, על פי שקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 11. דיפ-בלו רשאית על פי שקול דעתה, למנוע מגולש את האפשרות לגלוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר ומבלי למסור הודעה על כך מראש או בכלל.

 12. עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר ומחיר המכירה.

 13. דיפ-בלו רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת עפ”י שקול דעתה, להסיר מוצרים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.

 14. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ עפ”י דין.

 15. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ויתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר, ולעיתים ייתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין אלו אשר יסופקו בפועל.

 16. בעת ביצוע רכישה יידרש הגולש למלא טופס הרשמה, הכולל לפחות את הפרטים שלהלן: שם מלא, מין הלקוח, מספר תעודת זהות, כתובת , מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטי כרטיס אשראי בתוקף לחיוב. 

 17. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטי כרטיס אשראי ללא אישור הבעלים הינה עבירה פלילית וכנגד הגולש העושה שימוש בכאלו עלולים להינקט הליכים אזרחיים ופליליים , לרבות בגין נזקים לדיפ-בלו.

 18. במקרה של מסירת פרטים כוזבים כאמור לעיל, דיפ-בלו רשאית לראות את העסקה כבטלה וכחסרת כל תוקף ולא תהיה מחוייבת כלפי הגולש.

 19. לאחר השלמת הליך ביצוע ההזמנה באתר תישלח הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית הכוללת את פרטי ההזמנה ומספר סידורי לצרכי מעקב.

 20. משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האוטומטית כאמור לעיל, אינה מהווה מחייבת את דיפ-בלו ואינה מהווה ראיה לביצוע העסקה.

 21. השלמת העסקה, בנוסף על קבלת אישור חברת האשראי, מותנית בכך שהפריטים המבוקשים מצויים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

 22. במידה ופריט אזל מן המלאי ו/או מכל סיבה שהיא אחרת, דיפ-בלו תהא רשאית להודיע לגולש על ביטול ההזמנה וזו תישלח לגולש בדואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית.

 23. יובהר כי דיפ-בלו אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם באתר והגולש מוותר על כל טענה כלפי דיפ-בלו בקשר עם ביטול ההזמנה.

 24. הזמנה דרך האתר תחשב כהזמנה מושלמת ותקפה , אך ורק לאחר מתן אישור סופי לעסקה ע”י חברת האשראי אשר הנפיקה/הסליקה את כרטיס האשראי של הגולש. במקרה שחברת האשראי סרבה לכבד את ההתחייבות לתשלום, העסקה לא תיכנס כלל לתוקף והגולש יקבל על כך הודעה בדואר אלקטרוני.

 25. יובהר כי מועד תחילת חישוב זמן המשלוח יהא החל ממועד קבלת אישור העסקה ע”י חברת האשראי, ורישומי דיפ-בלו לעניין יהוו ראייה לנכונותה.

 26. זמני אספקת המוצרים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג).

 27. ניתנת לגולש האפשרות לבצע “איסוף עצמי” ישירות מחנות דיפ-בלו. במועד סיום ההזמנה תופיע כתובת האיסוף העצמי עבור המוצר, על הגולש לסמן אפשרות זו לפני ביצוע התשלום ואז לא יחוייב בדמי משלוח.

 28. באת איסוף עצמי יש להגיע מצוידים בכרטיס אשראי ובתעודת זהות – המוצר יינתן אך ורק למבצע ההזמנה ובעל כרטיס האשראי.

 29. אספקת המוצרים תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית. אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי.

 30. אספקת המוצרים לגולש כרוכה בתשלום דמי משלוח אשר יתווספו למחירם הכולל של המוצרים שנרכשו ושיעורם יהיה כמפורט באתר.

 31. בעת תיאום ההספקה, רשאית חברת השילוח לדרוש את נוכחות הגולש או מי מטעמו במקום ובמועד ההספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

 32. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהא דיפ-בלו רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, בתאום מראש.

 33. הגולש רשאי לבטל את עסקת הרכישה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 ותקנותיו.

 34. במקרה של ביטול עסקה לאחר שליחת המוצרים אל הגולש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה להזמנה, הגולש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר/ים ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש וכי המוצר יוחזר ללא פגם ו/או נזק באריזתו המקורית. דיפ-בלו היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר שהוחזר.

 35. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר לחנות דיפ-בלו.

 36. הגולש לא יהא זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו ובמקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה להזמנה.

 37. החזרת מוצר שלא עקב פגם ו/או אי התאמה להזמנה תעשה בכפוף להחזרת המוצר לחנות דיפ-בלו בצירוף חשבונית ובתנאי כי אריזתו המקורית לא נפתחה ובמוצר לא נעשה שימוש.

 38. הגולש יהיה רשאי לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו במקרה והמוצר התקבל אצלו כשהוא פגום ו/או במקרה ותיאור/מפרט המוצר בפועל שונה מזה אשר הוצג באתר. במקרה כזה רשאי הגולש לבטל את העסקה תוך 14 יום מקבלת המוצר והשבת המוצר תהא בהתאם לאמור בחוק להגנת הצרכן התשמ”א- 1981 .

 39. במקרה של ביטול עסקה יבוצע ההחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה ותוך 14 יום קבלת הפריט בחנות דיפ-בלו.

 40. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

 41. החזרת המוצר תעשה על חשבון הגולש ובאחריותו.

 42. ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שירות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו או לחנות דיפ-בלו.

 43. ההחזר הכספי יבוצע תוך 14 יום לאחר קבלת המוצר בחנות דיפ-בלו.

 44. דיפ-בלו ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.

 45. נפלה טעות דפוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את דיפ-בלו.

 46. אתר דיפ-בלו הינו אתר מאובטח, הנתונים אשר יוזנו באתר על ידי הגולשים בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת דיפ-בלו באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL-Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר דיפ-בלו.

 47. פרטי כרטיסי האשראי של הגולשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכת דיפ-בלו ודיפ-בלו נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

 48. דיפ-בלו אינה אחראית על פעולות בלתי חוקיות של צד שלישי כלשהו לרבות חדירה למידע אשר שמור במאגרי דיפ-בלו ולא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דיפ-בלו בקשר עם פעולות כאמור.

 49. דיפ-בלו תהא רשאית להעביר פרטי הגולש לצד שלישי במקרים הבאים: הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בדיפ-בלו; התקבל בידי דיפ-בלו צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הגולש לצד שלישי ו/או לבית המשפט; דיפ-בלו תוכל להשתמש בפרטי הגולש, ללא זיהוי הגולש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים;

 50. לגולש באתר דיפ-בלו ניתנת האפשרות למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכד’) על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את זיהויו, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על דיפ-בלו. מובהר למען הסר כל ספק כי דיפ-בלו אינה מחייבת גולש אשר אינו מעוניין להזדהות, לעשות כן.

 51. הגולש מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הגולש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 52. מסר הגולש מידע אישי בהתאם לאמור לעיל, מהווה הדבר הסכמה של הגולש לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת דיפ-בלו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של דיפ-בלו או מי מטעמה.

 53. אתר דיפ-בלו יהא רשאי לעשות שימוש ב”עוגיות cookies” – שהינם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של אתר דיפ-בלו על הכונן  הקשיח של המחשב בו הגולש משתמש באמצעות הדפדפן ) המשמש לגלישה וזאת על מנת לספק לגולש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה את הגולש באופן אישי והגולש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

 54. כל זכויות הקניין הרוחני באתר דיפ-בלו לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של דיפ-בלו. זכויות אלה חלות בין היתר על העיצוב הגרפי של האתר, רשימות המוצרים ותיאורם, צילומי המוצרים וכל פרט הקשור בהפעלתו.

 55. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם “דיפ-בלו” וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של דיפ-בלו בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב מראש.

 56. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של דיפ-בלו.

 57. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ולשווק מידע כלשהו מהאתר בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של דיפ-בלו.

 58. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, רכישה באתר, תקנון זה ו/או כל סכסוך הנובע והקשור באתר סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בלבד.

 59. דיפ-בלו מעמידה לרשות הגולשים באתר שירות לקוחות אליו ניתן לפנות ולקבל מענה לגבי המוצרים וכל שאלה באשר לתפעול האתר. נציגי השירות ישמחו לסייע לגולשים בכל שאלה ובקשה.

 60. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של דיפ-בלו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני:  deepblue.surf.info@gmail.com

bottom of page